Blyant Når du skal orientere deg i forhold til megling og meglere, kan du se på hvor ’din megler’ står i forhold til den faglige debatten om hva det er gunstig å gjøre i en megling.

Meglingsmodellene – klassiske kjennetegn

I atferdsfag oppstår det, etter hvert som faget utvikler seg, ulike retninger, ”skoler” eller modeller som i større eller mindre grad skiller seg fra hverandre. Slik er det også innen megling.

I litteraturen om konfliktmegling har det blitt beskrevet flere ulike meglingsmodeller. Vi har valgt å ta utgangspunkt i fire av de mest kjente formene for megling, og vil omtale disse med fellesbetegnelsen meglingsmodeller.

•    Den avtalefokuserte meglingsmodellen
•    Den kognitive meglingsmodellen
•    Den transformative meglingsmodellen
•    Den skandinaviske meglingsmodellen


Disse modellene vektlegger ulike aspekter ved saken og prosessen, og har til dels ulik oppfatning av hva som er målet når en megler.Norske Konfliktmeglere MMCR er tilsluttet foreningen Nordiske Mediatorer MMCR. nordiske mediatorer
Utdannelsen "Master in Mediation and Conflict Resolution – MMCR" er en 2-årig spesialutdannelse på masternivå innen konfliktmegling.